Židlochovice

První písemná zpráva o Židlochovicích pochází z roku 1349. Roku 1379 markrabě Jošt udělil obci horenské právo. Na město byly Židlochovice povýšeny roku 1873. Městečko se stalo útočištěm pronásledovaných českých bratří. Roku 1590 zde působil kněz Jiří Strejc, jeden z překladatelů Bible kralické. Roku 1836 byl v Židlochovicích vybudován první cukrovar ve střední Evropě v majetků rodiny Robertů. K významným památkám patří Židlochovický zámek, který vznikal postupně přestavbou z původní vodní tvrze. Za první republiky byl letním sídlem presidenta T.G.Masaryka. Okolo parku se rozkládá původně anglický park s řadou kvalitních plastik. K dalším památkám patří farní kostel Povýšení sv. Kříže, fara, zvonice, krypta Žerotínů, Robertová hrobka a radnice.