Orgány

Orgány svazku jsou:

 • valná hromada – tvoří ji členové svazku
 • předseda svazku
  • Ing.Lubomír Šmíd (Kobylnice)
 • předsednictvo – složení:
  • Ing. Lubomír Šmíd (Kobylnice)
  • Jiří Životský (Sokolnice) - místopředseda
  • Mgr. Tomáš Šenkyřík (Židlochovice)
  • Pavel Prokop (Otnice)
  • Ing. Pavel Drahonský (Moutnice)
 • revizní komise – složení:
  • František Kroutil (Telnice)
  • Luboš Přichystal (Rajhradice)
  • Josef Srnec (Blučina)