®uráň

Pozice na mapě: 49°10'0"N, 0°0'0"E

®uráň

®uráň (286 m n. m.) je návrší v katastru obce Podolí v okrese Brno-venkov, z něhoľ řídil 2. prosince 1805 Napoleon Bonaparte bitvu u Slavkova.. Jde také o významné archeologické naleziště doby stěhování národů. Vrchol ®uráně není přírodním jevem, nýbrľ na přírodním návrší uměle vybudovanou mohylou z hlíny a kamení, jejíľ zachovaná část a archeologické stopy jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.

®uráň byl Napoleonovým velitelským stanovištěm v počáteční fázi památné bitvy; v roce 1930 byl na ®uráni odhalen kubistický památník od ing. arch. Kerharta s plastickou bronzovou mapou znázorňující postavení armád před rozhodujícím střetnutím.